Tour Đà Lạt Trong Ngày

790,000 

Ngày khởi hành

Sáng 6h30 hằng ngày

Thời gian

Tour trong ngày

Lịch trình

Green Hills-Kombiland-Que Garden-Nhà Thờ Domain De Marie-Nhà Ga Xe Lửa-Chùa Linh Phước

Vận chuyển

Xe ô tô

950,000 đồng

790,000 đồng

Đặt Tour