Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!

Thời gian: 8h30 hằng ngày

Lịch trình: Chùa Long Sơn-Nhà Thờ Núi-Tháp Bà Ponagar-Nhà Yến-Tắm bùn khoáng Tháp Bà

750,000 đồng

500,000 đồng

Đặt Tour
Giảm giá!

Thời gian: Tour trong ngày

Lịch trình: Vịnh San Hô 1 - Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2

650,000 đồng

500,000 đồng

Đặt Tour
Giảm giá!

Thời gian: Tour trong ngày

Lịch trình: Vịnh San Ho/Con Sẻ Tre - Làng Chài - Hòn Tằm

700,000 đồng

650,000 đồng

Đặt Tour
Giảm giá!

Thời gian: Tour trong ngày

Lịch trình: Vịnh San Hô - Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2 - Thủy Cung Trí Nguyên

800,000 đồng

690,000 đồng

Đặt Tour
Giảm giá!

Thời gian: Tour trong ngày

Lịch trình: Ngắm hoàng hôn và ăn tối trên Vịnh Nha Trang

800,000 đồng

750,000 đồng

Đặt Tour
Giảm giá!

Thời gian: Tour trong ngày

Lịch trình: Green Hills-Kombiland-Que Garden-Nhà Thờ Domain De Marie-Nhà Ga Xe Lửa-Chùa Linh Phước

950,000 đồng

790,000 đồng

Đặt Tour
Giảm giá!

Thời gian: Tour trong ngày

Lịch trình: Ninh Vân - KDL Gành Nhảy - KDL I’Resort/Hội Quán Quỳnh Phủ.

850,000 đồng

650,000 đồng

Đặt Tour