Tour Hang Rái

600,000 

Ngày khởi hành

Sáng 7h hằng ngày

Thời gian

Tour trong ngày

Lịch trình

Tour Hang Rái - Vĩnh Hy - Vườn Nho - Đồng Cừu

Vận chuyển

Xe ô tô đưa đón tận nơi

750,000 đồng

600,000 đồng

Đặt Tour